Kalite Politikalarımız

    Remo Makine’nin uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve optimum dokümantasyon ve iletişim prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur.
Avrupa QS (Quality Systems) ile beraber DIN -9001/9002 standartlarında üretim yapılmaktadır.
Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile bütünleştirilmiştir.

  • Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları anlamak, onların gereksinimlerini karşılamak ve beklentilerinin de üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek
  • Ortak hedefleri tespit etmek suretiyle Şirket vizyonu oluşturmaya liderlik ederek, Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla ve ekip çalışması halinde dahil olabilecekleri çalışma ve iletişim ortamı yaratmak ve bu ortamı devamlı kılmak ile tüm çalışanların Avrupa standartlarında bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamak.
  • Remo Makine çalışanlarının, tüm seviyelerde, Remo Makine organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde, güncel eğitimleri vererek personelin gelişen dünya teknolojilerine tam hakim olmasını ve tam katılımını sağlayarak yeteneklerinin REMO Makine’in kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları birbirlerini tamamlayan süreçler bütünü halinde yönetmek,Bu amaçla, birbiri ile ilişkili süreçleri, Remo Makine’in, kalite hedeflerine ulaşma etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,şirket bütünü dahilinde, yani Merkez-İçi ve Merkez-Atolye-Merkez arasında düzenli, süreçlere dayanan, hızlı ve etkin bilgi alış-verişini ve iletişimi sağlayarak devamlı ve sağlıklı bir takip ve denetim mekanizması oluşturmak
  • Elde edilen veri ve bilgilerin işlenerek gelecek başarılara yönelik etkili kararlar almak,Remo Makine’in genel performansının devamlı geliştirilmesi vizyonu paralelinde Remo Makine organizasyonunu devamlı ve etkin bir şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Ortak değer yaratarak Şirket hedeflerine ulaşabilmek için, projelerinde görev verilen tedarikçiler ve taşeronlar ile karşılıklı fayda ve ilke bütünlüğü sağlayabilecek ilişkiler kurmak.
  • Kalite Politikamız